Skive Opera Academy

Skive Opera Academy er etableret som en forening, der arbejder for at fremme udbredelsen og kendskabet til opera genren lokalt og regional samt at skabe et professionelt miljø omkring Opera, som er med til at sætte nye standarter, målt i et nationalt- og internationalt pespektiv. Dette sker gennem afholdelsen af årlige sommerskoler og masterclasses og gennem en årlig operakoncert, som finder sted i parken på Resenlund.

Skive Opera Academy har hjemsted i Skive, og det er også her, aktiviteterne afholdes.  De vigtigste årlige arrangementer planlægges og gennemføres i samarbejde med Skive Musikskole:

  • Sommerkursus for klassiske sangere fra 18 år.

  • International Masterclass for professionelle sangere.

  • Operakoncerten “Opera ved Fjorden” i samarbejde med Prinsens Musikkorps, professionelle musikere, amatører og musikstuderende samt kor. Disse koncerter dirigeres af Frans Rasmussen og har gennem årene haft talrige unge solister fra Operaakademiet ved Det Kgl. Teater som danske og international solister herfra.

Skive Opera Academy’s midler tilvejebringes ved tilskud fra Skive Kommune samt fra lokale, regionale og nationale sponsorer og fonde.

 

Skive lancerer kulturpolitik med tegnefilm

“ På hele Skiveegnen lever kulturen. Vi er stolte af vores rige kulturliv, som spirer og gror gennem kreative miljøer, stedbunde kvaliteter og rigtig mange mennesker, som vil. Vi ønsker at kulturlivet fortsat skal blomstre, være forankret og endnu mere synligt. ” - Peder Chr. Kirkegaard og Ditte Staun

Klik på billedet og se tegnefilmen, der skyder Skives nye kulturpolitik 'kultur med vilje' i gang. 
Opera ved Fjorden er også repræsenteret.

Der er masser af kultur på skive-egnen - hvis man løfter blikket og involverer sig.
Denne animerede film ledsager Kulturpolitikken 2016-2019, som blev offentlig den 3.2.2016

Baggrund opera