Bestyrelse

  Leo B. Rasmussen (formand)  

  Erik Krogh Kristensen (næstformand) 

  Peter Bæk (koordinator)  

  Lene Knudsen (sekretær) 

  Dorte Houmøller 

  Søren Houmøller  

  Jette Rasmussen  

Baggrund opera