Fra ide til virkelighed

At etablere undervisning i sang på højt niveau i Skive, ligger ikke lige for. Nogen skal få ideen, selv blive inspireret til at søge den gennemført og formå at få andrResenlunde til at tro på ideen.

Søren Houmøller, for det er navnet på inspiratoren, var i sommeren 2005 i Barcelona og traf ved denne lejlighed Ole Riis, tidligere kulturkonsulent ved Skive Kommune, som nu bosat i Valencia i Spanien.


Ole Riis er gift med den spanske sopran Gloria Fabuel, som arbejder i et midlertidigt professorat som specialist i musik ved musikkonservatoriet i Valencia.

Gloria Fabuel havde, med Ole Riis som arrangør, i flere år gennemført sommerkurser på højt niveau i Valencia.

Søren Houmøller og Ole Riis drøftede om et sådant sommerkursus kunne gennemføres i Danmark og herfra udviklede ideen sig.

Skive Musikskole stod umiddelbart foran indflytning i nye velegnede lokaler på det gamle smukke tidligere sanatorium Resenlund i Skive.

På et inspirerende møde på Resenlund i august 2005 blev det besluttet at nedsætte en komite, der skulle undersøge om det nu også var realistisk at gennemføre et internationalt kursus på det niveau, der var ønsket.

Komitemedlemmerne var enige om, at den første opgave var at få skabt et solidt økonomisk grundlag og da det hurtigt lykkedes - primært qua den store lokale opbakning med borgmesteren som aktiv drivkraft - blev The Opera Academy of Skive, med undertitlen Skive Opera Akademi, etableret.

Fonde og myndigheder skabte det økonomiske grundlag for gennemførelsen af det første kursus, og samme kræfter har været grundlaget for at kurset har kunnet gentages i 2007 og koncerten i 2008.

Vi glæder os over at kunne støtte unge sangere, der ønsker at perfektionere deres kunnen, og vi ser frem til igen at kunne give dem en storslået oplevelse i de smukke omgivelser i Skive.Skive Opera Akademy
 

Baggrund opera