Opera Sommerskole

Tilbage i 2006 og 2007 blev der for første gang afholdt international Opera Sommerskole i Skive. I årene 2008-2013 har der ikke været afholdt Opera Sommerskole, men ideen genopstod, og i 2014 og 2015 blev der igen afholdt Opera Sommerskole i Skive. Hele vejen igennem er det Skive Opera Academy, der har stået for ideerne og arrangementet.

I 2014 da Opera Sommerskolen genopstod, var det udelukkende med dansk deltagelse. 12 Opera talenter fra hele Danmark deltog i det intense 3 dages program. Alle deltagere boede under sommerskolen på Skive Musikskole på Resenlund i Skive. De 3 dage var tæt pakket med fælles- og solo-undervisning. En del af undervisningen var tilrettelagt som åbne masterclass, hvor alle interesserede havde muligheden for at overvære undervisningen.

De 3 intense undervisningsdage blev afsluttet med en koncert i Skive Teater, hvor der var fri entré for alle interesserede.  Alle deltagerne på Opera Sommerskolen optrådte med ét eller flere numre, og der var stor begejstring for arrangementet.
I ugens løb blev kursisterne undervist af: Christen Stubbe Teglbjærg og Marianne Rørholm. Marianne er operasanger og elite sangpædagog, Christen er sangcoach og pianist. De underviser begge til dagligt på meget højt plan i Danmark og er anerkendt for deres kunnen.

Skive Nationale Sommerskole for MGK elever blev grundlagt i 2014 i et samarbejde mellem Skive Musikskole, MGK MidtVest og Skive Opera Academy. I 2016 gentager vi successen med afholdelse af den Nationale Sommerskole på Resenlund, med åbne masterclass fra mandag den 1. august til søndag den 7. august.
 

Baggrund

Danmark mangler et fælles udviklingsmiljø for klassiske sangelever på MGK- og præ-konservatorie niveau. Sangere er vanskelige at integrere og give kvalitative musikalske udfordringer i de eksisterende undervisningsmiljøer, hvilket som udgangspunkt stiller dem ringere end deres instrumentale medstuderende. Denne problemstilling oplevede vi med sommerskolen 2014, at vi kunne være med til at afhjælpe gennem dette nye tiltag.

 

Mål

 • At gennemføre en årlig, national, sommerskole for klassiske MGK sangelever på Skive Musikskole.
 • At kvalificere og fundere unge sangeres mulighed for at gøre sig gældende på en videregående musikuddannelse.
 • På baggrund af sommerskolen at udvælge en eller flere sangelever, som inviteres til at medvirke som solister ved Opera ved Fjorden koncerten.
 • At give kommunens borgere og andre interesserede mulighed for at få følge arbejdet med kunstneriske processer for unge sangtalenter.
 • At understøtte national branding af Skive, med et enestående tilbud i Danmark, som en kommune, der prioriterer udvikling af unge musiktalenter.

 

Indhold

Den Nationale Sommerskole afholdes over 5 dage, som en kombination af masterclass, undervisning, åbne workshops og koncerter. 12 - 16 sangelever vil gennem mødet med landets fremmeste sangpædagoger, solister og coaches blive udfordret på deres stemmemæssige og musikalske potentiale. Landets 9 MGK centre vil som udgangspunkt blive tilbudt 2 pladser hver på sommerskolen.

Den Nationale Sommerskole vil bestå af:

 • Individuel undervisning og ensemblesang med grundlæggende fokus på stemmedannelse.
 • Åbne workshops på Resenlund med fri adgang for alle interesserede borgere.
 • Afslutningskoncert i Skive Theater med ensembler samt udvælgelse af årets Opera ved Fjorden solist.
 • Korprøver, ensemblesang og værkgennemgang.
   

Underviserne

Den Nationale Sommerskoles sangfaglige instruktører engageres i samarbejde med Det kgl. Teaters operaakademi. I 2016 vil operasanger og sangpædagog Marianne Rørholm, pianist og sangcoach Christen Stubbe Teglbjærg, samt assistent Laurie Otto stå for undervisningen, ligesom de gjorde det i 2014 og 2015. Du får også mulighed for at arbejde med dramatiske elementer og improvisation hos Hanne Jørna. 


Økonomi og organisering

Den Nationale Sommerskole finansieres gennem elevbetaling, tilskud fra Skive Musikskole og MGK MidtVest, Skive Kommune, private sponsorer og fonde. Skive Opera Academy er arrangør af Den Nationale Sommerskole med Skive Musikskole som sekretariat for både Den Nationale og Den Internationale Sommerskole.
Frivillige fra Skive Opera Academy sørger for forplejning og oplevelser på Skiveegnen for de unge sangelever.

Baggrund opera